top of page

2020 Sonrası Türkiye’deki Denizel Alanlar Politika Diyaloğuna Doğru

Proje Evi Kooperatifi olarak, GEF –SGP Küçük Destek Programı Türkiye ve MAVA Foundation işbirliği ile desteklenen bu çalışmanın “Türkiye’deki Denizel Alanlar Politika Diyaloğu Toplantısı”nın kolaylaştırıcılığını gerçekleştirdik. Toplantı sonrasında katılımcı bir yaklaşımla 2020 sonrası ülke politika önceliklerine dair önerilerin derlendiği ‘Politika Belgesi’ Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.Ayrıca yürütülen çalışmanın bir kısa filmi ve teaser’ları üretilmiş ve ilgili mecralarda paydaşlar ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu çalışmanın ek bir çıktısı olarak FAO’nun “2022 Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yılı Küresel Eylem Planı” (İYAFA 2022) Sualtı Araştırmaları Derneği’nin inisiyatifiyle Proje Evi tarafından tercüme edilerek tanıtılmıştır. Projenin sonunda ilgili kamu kurumu yetkilileri, AFD gibi fon ajansları ve deniz hukuku uzmanlarının katıldığı bir lobi faaliyeti etkinliği gerçekleştirilmiştir.

Commenti


bottom of page