top of page

ANATOLiVAR - Anadolu’da Zeytin Üreticisi Toplulukların Güçlendirilmesi Projemiz BaşladıTarımsal üretimde iklim krizinin etkileri iyice hissedilir ve sağlıklı gıdaya erişim iyice zorlaşırken zeytin üreticilerini Yeşil Mutabakat ile uyumlu, sürdürülebilir üretim uygulamaları konusunda güçlendirmek üzere, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen “ANATOLiVAR” projemize başladık.
Projeyle Dünya’nın en önemli zeytin üreticilerinden biri olan Türkiye’de zeytincilik sektöründe sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasını, Yeşil Mutabakat hedeflerine ilişkin sürdürülebilir politikaların teşvik edilmesini amaçlıyoruz. Bu amaçla ilgili üretici ve tüketici sivil toplum kuruluşlarının (STK), işletmelerin ve bireylerin farkındalık ve bilgisinin artmasına yönelik etkinlikler gerçekleştirecek, küçük ve orta ölçekli üreticilere sürdürülebilir tarım uygulamalarına geçiş, pazara erişim ve geçim kaynaklarının iyileştirilmesi için eğitimler ve teknik destek sağlayacağız. Ayrıca ilgili STKlar, zeytin üreticileri ve ilgili devlet kurumları arasında işbirliklerinin ve ağların güçlendirilmesine destek olacağız. 

 

3 yıl sürecek projeyi Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ve Slow Food ile işbirliği içinde 6 zeytin üretim havzasını oluşturan Marmara, Kuzey Ege, Orta Ege, Güney Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinde yürüteceğiz. Bu 3 yıl boyunca çeşitli analizler ve saha çalışmaları gerçekleştirecek, zeytin çeşitleri ve zeytin üreticilerini kapsayan güvenilir bir envanter veritabanı ve bir rehber kitap oluşturacağız. Ayrıca üreticilere yönelik eğitimler, atölye çalışmaları, webinarlar, deneyim paylaşımları, teknik destek çalışmaları ve ağ oluşturma etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Film, video, sosyal medya gibi çeşitli iletişim araçlarını kullanarak üreticide olduğu kadar tüketicide de konuyla ilgili farkındalık oluşturma yolunda adımlar atacağız. 

 

Proje hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.
Bu doküman Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir. İçeriğinden yalnızca Proje Evi Kooperatifi sorumludur ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.


Comentários


bottom of page