top of page

CEPF Akdeniz Havzası Ekosistem Profili Güncellemesi - 2016

Kritik Ekosistemler Ortaklık Fonu (CEPF – Critical Ecosystem Partnership Fund), Akdeniz Havzası’nda biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği ve arazi bozunumu konulu projeleri destekleyen bir hibe programıdır.CEPF, Akdeniz Havzası’nda “Ekosistem Profili” hazırlama çalışmalarını BirdLife International işbirliği ile yürütmüştür. Bu çalışmanın bir ayağı olarak, Akdeniz Havzası Sıcak Noktası’nın önemli bir bölümünü oluşturan Türkiye’de Ekosistem Profili güncelleme çalışmalarının kolaylaştırıcılığını Proje Evi Kooperatifi olarak gerçekleştirdik. Bu kapsamda ilgili kamu kurumları, STKlar ve akademiden temsilcilerin bir araya geldiği bir çalıştay ve anket çalışması gerçekleştirilmiş ve ülke ‘Ekosistem Profili’ güncelleme raporu hazırlanmıştır.

Comments


bottom of page