top of page

Palamut Ormanları Koruma Projesi

Türkiye’nin palamut ormanları yok olma tehdidi altındadır. Üyelerimizden Itri Levent ve Alen, Orman Genel Müdürlüğü Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi’nin ve Bartın Üniversitesi Ulus MYO Ormancılık Bölümü’nün desteğiyle yürüttüğü ‘’Palamut Dağı’nın (Dursunbey, Balıkesir) Biyolojik Çeşitlilik Temelli Sürdürülebilir Yönetim Planı Bileşenlerinin Araştırılması’’ projesinde görev almaktadırlar.


Bu proje Palamut Dağı bölgesinde halen yürütülen geleneksel meşe palamudu toplayıcılığını, yöre biyolojik çeşitliliğinin sürekliliğini sağlayabilecek bir yönetim planıyla yönetebilmek için gerekli sosyal, ekonomik ve ekolojik bilgileri, planlama sürecine uygun ve bütünleşik bir şekilde ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Comments


bottom of page