top of page

Strateji Geliştirme

path.jpg

Proje Evi Kooperatifi olarak sivil toplum kuruluşlarının ve hibe kuruluşlarının kendi çalışma alanlarıyla ilgili yeni stratejiler geliştirmelerine, var olan stratejilerinin güncellemelerine destek sağlıyoruz. Bu amaçla söz konusu kuruluşlar için çeşitli araştırma çalışmaları yaparak raporlar hazırlıyoruz, ilgili tarafları bir araya getirecek toplantı ve çalıştaylar düzenliyor, yol gösterecek rehber dokümanlar üretiyoruz.

bottom of page