top of page

Araştırma, analiz ve değerlendirme hizmetleri

social.jpeg

Birlikte çalıştığımız kuruluşların ihtiyaçları ve yürüttükleri projelerin gereklilikleri çerçevesinde kalitatif ve kantitatif yöntemleri kullanarak çeşitli araştırma ve analiz çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir:​

  • Sosyo-ekonomi ve ilgi grubu araştırmaları: Toplumsal temelli projelerin doğru adımları atmaları ve hedeflerine ulaşmaları yolunda büyük önem taşıyan sosyo-ekonomi ve ilgi grubu analizlerini kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri kullanarak sizin için gerçekleştiriyoruz.

  • İzleme ve değerlendirme: İzleme ve değerlendirme proje ile gerçekleşen değişimi ölçmeye yarayan ve mutlaka her projeye dahil edilmesi gereken bir süreçtir. Kooperatif olarak yürütülen projelerin sağladığı değişimleri ortaya koymak amacıyla izleme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla projeyi başlangıç aşamasından bitişine kadar takip ediyor, başlangıç ile proje sonuçları arasında doğan farkı değerlendiriyoruz.

  • Etki değerlendirme: Proje ve programların yarattıkları değerlerle ilgili etki analizleri yürütüyoruz. Bu analizlerle özellikle tanımlanmış hedef gruplar üzerindeki olumlu/olumsuz etkinin görünür olmasını sağlıyoruz.

bottom of page