top of page

Birlikte Çalıştığımız Kurumlar

Proje ve ihale teklif dosyası hazırlama, Proje yönetimi ve yürütme danışmanlığı ve diğer verdiğimiz hizmetler ile sivil toplum, akademi, kamu ve özel sektör kurumlarıyla işbirliği içinde çalışmalar yapmakta ve projeler üretmekteyiz.

bottom of page