top of page

Tematik Alanlarımız

Proje Evi Kooperatifi olarak belirlediğimiz öncelikli çalışma alanlarımız aşağıdaki gibidir. Kooperatifimiz bu alanlarda çalışmalar yürütürken “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nı dikkate alır.

Çevre ve Doğa Koruma

Konusunda uzman ve deneyimli ortaklarımızla korumada öncelikli türlerin belirlenmesi, tür eylem planlarının hazırlanması, ekosistemlerin ve peyzajların yönetilmesi için yönetim planları ve uzun devreli gelişme planlarının hazırlanması çalışmaları yürütüyoruz.

Wind-turbine.jpg

Ekosistem Hizmetleri

İnsanların ekosistemlerin işleyişi sonucu doğrudan ya da dolaylı yollarla sağladıkları faydalar bütünü olan “ekosistem hizmetleri” yaklaşımını ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutları ile ölçümleme ve göstergelerini geliştirme yönünde çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.

Agriculture.jpg

Tarım ve Gıda

Agro-ekolojik tarım ve geleneksel gıda üretim sistemleri konusunda uzmanlarımızla konvansiyonel tarımın ekosistem ve iklim üzerindeki yıkıcı etkilerini azaltmak ve sürdürülebilir tarımsal dönüşümü sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz.

Kapasite ve Proje Geliştirme

Çeşitli alanlarda çalışan STKlara ve sosyal fayda hedefleyen farklı kuruluşlara kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri, kendi çalışmalarına uygun fon kaynakları bulmaları, proje fikirlerini hayata geçirmeleri yönünde destek sağlıyoruz.

soil.jpg

Doğa Koruma Politikaları Geliştirme

Çevre ve doğa koruma konularında uzmanlaşmış ortaklarımızla gerek Akdeniz Havzası, gerek Doğu Avrupa, Orta Asya özelinde, gerekse küresel ölçekte doğa koruma politikaları geliştirme süreçlerinde yer alıyor veya katkı veriyoruz. 

path.jpg

Strateji Geliştirme

Sivil toplum kuruluşlarının ve hibe kuruluşlarının kendi çalışma alanlarıyla ilgili yeni stratejiler geliştirmelerine, var olan stratejilerinin güncellemelerine destek sağlıyor, bu konuda danışmanlık veriyoruz.

bottom of page