top of page

Dahil Olduğumuz Ağlar ve Topluluklar

Proje Evi Kooperatifi olarak kendi çalışma alanlarımız kapsamında pek çok sivil oluşuma dahil olmakta ve işbirlikleri yapmaktayız.

/

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi 2012

Proje Evi Kooperatifi 2012 yılından beri 74 çevre ve doğa koruma örgütü ile birlikte Tabiat Kanunu İzleme Girişimi’nin bir parçası olmuştur. Girişimle birlikte 26 Ekim 2010 tarihinde TBMM Çevre Komisyonu’na sevk edilen ‘Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı’ ile ilgili savunuculuk, lobi ve izleme faaliyetlerine katkı vermektedir.

/

Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı

Proje Evi Kooperatifi’nin de bileşeni olduğu 'Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı', çalışma alanları gıda güvenliği ile kesişen, daha az pestisit kullanımı ve alternatif tarım ve mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması için savunuculuk yapan sivil toplum örgütleri ve sivil girişimlerin bir araya geldiği bir oluşumdur.

 

https://tinyurl.com/2wvmkkxm 100’ü aşkın kurum ve inisiyatifin oluşturduğu Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, ''Tüm Canlılar için Zehirsiz Sofralar: Tarım zehirleri yasaklansın' kampanyasını sürdürmektedir. https://tinyurl.com/yckwj2em

/

Yeni Nesil Kooperatifler Ağı

Proje Evi Kooperatifi, 2000'li yıllarda serbest piyasa ekonomisi tarafından karşılanamayan müşterek ihtiyaçlara yönelik, dünya genelinde ve Türkiye'de kurulmaya başlayan, “yeni nesil kooperatifçilik” olarak da tanımlanan kooperatif biçimini desteklemektedir.

 

Yeni nesil kooperatifler, ortaklarının ve içinde bulundukları toplumun, yoksulluğu azaltma, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekolojik adalet vb. gibi toplumsal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan yapılardır. Proje Evi Kooperatifi, Türkiye’deki Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu’nun bir parçası olarak hareket etmektedir.

/

Slow Food Ölmez Ağaç Topluluğu

Proje Evi Kooperatifi’nin bazı üyeleri yaşadıkları Edremit Körfezi özelinde kurdukları Slow Food topluluğu ile geleneksel zeytinciliğin korunması yönünde çalışmalar yürütmektedir. 

bottom of page