top of page

Ekibimiz

Günümüzde yerel, bölgesel ve küresel anlamda karşılaşılan ekonomik ve sosyal sorunlar bizleri iş yapma biçimimiz hakkında yeni yollar aramaya itti. Bu bağlamda kamu ve özel sektörün yanında üçüncü bir sektör olarak sosyal ekonominin parçası haline gelen alternatif bir oluşuma, kooperatifçiliğe yöneldik. Dayanışmanın, birlikte hareket etmenin en belirgin, en somut hali olan kooperatiflerin ekonomik ve toplumsal kalkınmaya olan katkısına yürekten inanıyor ve farklı alanlarda uzman ekibimizle çalışmalarımızı bu çatı altında yürütüyoruz.

​Proje Evi ekibi;

  • Yaratıcı ve öncüdür

  • Yeniliklere açıktır

  • Disiplinlerarası yaklaşımı benimser

  • Katılımcı bir anlayışa sahiptir

  • Farklı kurumlarla iş birliklerine açıktır

  • Ayrımcılık yapmaz; kişi ve olaylara önyargısız yaklaşır

  • Çeşitliliğe saygılıdır

  • Üyeleri aidiyet duygusuna ve ekip ruhuna sahiptir

  • Kendini her an geliştirmeye çalışır

  • Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eder

team.jpg
bottom of page