top of page

Yayınlar

Proje Evi Kooperatifi'ne ait ve dahil olduğu tüm yazılı ve görsel içerikli yayınlara buradan ulaşabilirsiniz.

/

Deniz Koruma Alanları Savunuculuk Rehberi

Bu rehber Proje Evi Kooperatifi tarafından, WWF Türkiye için “Deniz Kıyı Diyaloğu Projesi” kapsamında hazırlanmıştır.

/

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı Ekosistem Değerlendirme Raporu

"Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı” Kuzey Ege Havzası’nda, Edremit ilçesi Balıkesir ili sınırları içinde olup Edremit Körfezi kıyısında yer alır. Bu sulak alan özelliğindeki saha sazlık bataklık habitat özelliğinde olup 148,20 hektar (ha) boyutlarında bir sulak alandır.

/

Türkiye’nin 2020 Sonrası Denizel Peyzajlar İçin Politika Belgesi

Bu belge GEF Küçük Destek Programı ve MAVA Vakfı’nın katkılarıyla 2021 yılında Proje Evi tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin 2020 Sonrası Denizel Peyzajlar İçin Politika Diyaloğu” çalışmasının sonuçlarını özetlemektedir.

bottom of page