top of page

Proje Evi Kooperatifi

2005 yılında, Avrupa Birliği ile ilgili kurumlarda ve sivil toplum kuruluşlarında çeşitli çalışmalar yapmış uzmanların bir araya gelmesiyle Proje Evi Kooperatifi’ni kurduk. Kâr amacı gütmeyen kooperatifimiz bünyesinde, öncelikli olarak çevre, doğa koruma, tarım-gıda ve sürdürülebilirlik konu başlıkları olmak üzere ‘Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ doğrultusunda topluma katkı sağlayacak projeler geliştirip yürütüyoruz. Hem ‘BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’, hem de Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde ön plana çıkan sivil toplumun gelişmesi, katılımcılık, demokrasi, haklar, sürdürülebilir kalkınma ve kapasite artırımı gibi konularda başta sivil toplum örgütleri olmak üzere çok çeşitli aktörlere fikirlerini hayata geçirmeleri konusunda destek veriyoruz.

Bu çerçevede kurumlara kaynak oluşturma, proje fikri geliştirme ve sunma, proje yönetimi, izleme değerlendirme, çeşitli araştırma ve analizler ve kapasite artırımı konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunuyoruz. Çalışma bazlı olarak değişik sektörlerdeki uzman ve danışmanlarla da iş birlikleri yapan kooperatifimiz, toplumsal fayda katsayısı yüksek, uluslararası kriterlere uygun projeler üretilmesini ve hayata geçirilmesini sağlamayı ve aynı zamanda bu alanda çalışan uzmanlar arasında işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.

vizyon.jpg

Vizyonumuz

Daha yaşanabilir bir dünya için, çevre ve doğanın korunması, doğaya duyarlı üretim sistemlerinin desteklenmesi, sivil toplumun güçlenmesi ve bireylerin toplum hayatına aktif katılımının sağlanması amacıyla çalışmalar yapan, yerel ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından tanınan, disiplinlerarası bir yaklaşıma sahip bir kurum olmak.

Misyonumuz

Vizyonumuz çerçevesinde,

 • Eğitim, bilinçlendirme, kapasite artırma, örgütlenme, proje geliştirme ve yürütme çalışmaları yapmak,​

 • Ağlar ve stratejiler oluşturmak,

 • Bu konularda yerel, ulusal ve uluslararası kurumlar ve kişilerle işbirliği yapmak ve araştırmalar yürütmektir.

root.jpg
stones-balancing.jpg

Değerlerimiz

Proje Evi Kooperatifi,

 

 • Yaratıcı ve öncüdür

 • Yeniliklere açıktır​

 • Disiplinler arası yaklaşımı benimser

 • Katılımcı bir anlayışa sahiptir

 • Farklı kurumlarla iş birliklerine açıktır

 • Ayrımcılık yapmaz; kişi ve olaylara önyargısız yaklaşır

 • Çeşitliliğe saygılıdır

 • Üyeleri aidiyet duygusuna ve ekip ruhuna sahiptir

 • Üyeleri ve birlikte çalıştığı uzmanlar ekip ruhuna sahiptir

 • Kendini her an geliştirmeye çalışır

 • Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eder

bottom of page