top of page

Çevre ve Doğa Koruma

Wind-turbine.jpg

Çevre ve doğa koruma konusunda uzman ve deneyimli ortaklarımızla küresel, bölgesel ve ulusal öncelikleri gözeterek gerek geleneksel gerekse güncel yöntemlerle çalışmalar yürütüyoruz. Bu bağlamda korumada öncelikli türlerin belirlenmesi ve izlenmesi ve bu türlerin kısa, orta ve uzun vadede korunmaları için tür eylem planlarının hazırlanması, bir veya birden fazla korumada öncelikli türün bir arada bulunduğu ekosistemlerin ve peyzajların yönetilmesi için yönetim planları ve uzun devreli gelişme planlarının hazırlanması konularında çalışıyoruz. Ayrıca, yine korumada öncelikli ekosistemler ve peyzajların tanımlanması, önceliklendirilmesi ve sınırlarının belirlenmesi konularında uzman desteği sunuyoruz.


Günümüzde doğa ve kültürün bir arada korunmasını amaçlayan peyzaj temelli koruma yaklaşımlarından Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından geliştirilmiş olan Küresel Öneme Sahip Tarım Miras Sistemleri’nin (GIAHS) ve Satoyama Girişimi tarafından geliştirilmiş Sosyo-ekolojik Denizel ve Karasal Üretim Peyzajları’nın (SEPLS) belirlenmesi ve yönetişim modellerinin geliştirilmesi de çalışmalarımız arasında yer almaktadır. Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm dünyada özellikle geçtiğimiz 10 yıl içerisinde gelişen bir yaklaşım olan yeniden yabanlaştırma (rewildening) konusunda da pilot uygulamalar yürütüyoruz.

bottom of page