top of page

Doğa Koruma Politikaları Geliştirme

soil.jpg

Geçmişten bugüne çevre ve doğa koruma konularında çeşitli çalışmalar yapan kooperatif ortaklarımızın çok sayıda uygulamalı projeden edindiği deneyimin yol göstericiliğinde Proje Evi Kooperatifi olarak Türkiye’nin bulunduğu gerek Akdeniz Havzası, gerek Doğu Avrupa, Orta Asya özelinde, gerekse küresel ölçekte doğa koruma politikaları geliştirme süreçlerinde yer aldık veya katkı verdik. Ortaklarımız, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Avrupa Birliği yasa ve yönetmeleri çerçevesinde Türkiye’nin önceliklerinin ve temel sorunların belirlenmesi, SPA-RAC, IPBES ve IUCN gibi çatı örgütlerin uzman gruplarında yer alarak doğa koruma politikalarının geliştirilmesine aktif olarak destek vermektedirler.

bottom of page