top of page

Eğitimler

workshop.jpg

Proje Evi Kooperatifi olarak deneyimli uzmanlarımızla kurumların ihtiyaçlarına yönelik olarak şekillendirdiğimiz çeşitli eğitim hizmetleri veriyoruz. Başlıca eğitim konularımı şunlardır:

  • Proje Döngüsü Yönetimi, (Project Cycle Management- PCM)

      - Başvuru Formu Hazırlama 

      - Mantıksal Çerçeve Hazırlama

      - Bütçe Hazırlama

 

  • Avrupa Birliği ve diğer fonlara özel proje teklifi hazırlama yöntemleri 

 

  • AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Fonları (IPA – Instrument for Pre-accession Assistance) ve AB Topluluk Programları tanıtım ve eğitimleri

bottom of page