top of page

Ekosistem Hizmetleri

Wind-turbine.jpg

Doğa koruma çalışmalarında bir karar destek sistemi olarak kullanılan ve farklı boyutları ile uygulama alanları olan ‘ekosistem hizmetleri’ yaklaşımı kooperatifimizin çalışma alanı olarak belirlediği başlıklarından birisidir. Ekosistem hizmetleri kısaca, insanların ekosistemlerin işleyişi sonucu doğrudan ya da dolaylı yollarla sağladıkları faydalar bütününü ifade eder. Doğanın insan yaşamına katkıları olarak da tanımlanabilen bu kavramı ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutları ile ölçümleme ve göstergelerini geliştirme yönünde çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca bu farklı boyutları entegre bir şekilde, hem koruma alanları hem farklı denizel ve karasal ekosistemlerin yönetişimi açısından spesifik araştırma hedefleri çerçevesinde ele alıyoruz.

bottom of page