top of page

Türkiye’nin Denizel Peyzajları için Politika Diyaloğu

MAVA Vakfı ve GEF Küçük Destek Programı (SGP Türkiye) tarafından desteklenen “Türkiye’de 2020 sonrası Denizel Peyzajlar için Politika Diyaloğu” toplantısı, konusunda deneyimli farklı meslek grupları, akademisyenler, ilgili kamu kurumu temsilcileri, küçük ölçekli balıkçılık kooperatifleri ve yerel, bölgesel ve ulusal STK’ların aktif katılımı ile 29-30 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara Plaza Otel’de gerçekleştirildi.Proje Evi Kooperatifi'nin organizasyonu ve kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen iki günlük toplantı süresince, ülkemizin taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) çerçevesinde Türkiye’nin ulaştığı hedefler ve buna bağlı olarak "Diğer Etkili Alan Bazlı Koruma Önlemi" (OECM) yönetişim modelinin ilkeleri ve kriterleri ile Türkiye için potansiyel uygulama gerekçeleri tartışıldı.


Türkiye’de deniz ve kıyı alanlarında olumlu koruma sonuçları veren başarılı örnekler sunuldu; biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir balıkçılık yönetiminin ortak hedefleri belirlendi.

İnteraktif bir çalışma ile gerçekleştirilen toplantıda; Türkiye'de denizel biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerinin korunması ve yönetimi için uygun yönetim araçların kullanımına ilişkin ortak bir bağlılık oluşturmak yönünde bir başlangıç yapıldı. Ayrıca denizel peyzajların etkin bir şekilde korunması için üç ana tema üzerinde çalışıldı:


  • Kapsayıcı yönetişim

  • Yeni korunan alanlar ile deniz ve kıyı koruma alanları kapsamının artırılması

  • Deniz ve kıyı koruma alanlarının etkin yönetimi konularında uygulama faaliyetleri belirlendi.


Toplantı sonrası hazırlanmakta olan “Politika Diyaloğu” raporundaki bilgi ve belgeler, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi CoP 15 için ülke politika belgesi hazırlanmasına katkı sağlayacak; uygulamada yol gösterebilecek öncelikli eylemlerin belirlenmesinde ilgili paydaşlar arasında sürekli bir bilgi alışverişinin yapıldığı bir platform olarak, denizel peyzajların korunmasında kısa ve orta vadede yapılacak tüm çalışmalarda bir rehber olarak kullanılabilecektir.


Comments


bottom of page