top of page

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi (2012)

2012 yılından beri 74 çevre ve doğa örgütü ile birlikte Tabiat Kanunu İzleme Girişimi altında savunuculuk, lobi ve izleme faaliyetlerine de destek vermektedir.


26 Ekim 2010 tarihinde TBMM Çevre Komisyonu’na sevk edilen Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı, 16 Mart 2011 tarihinde yapılan Komisyon toplantısında kabul edilmiştir.

2012 yılından beri 74 çevre ve doğa örgütü ile birlikte Tabiat Kanunu İzleme Girişimi altında savunuculuk, lobi ve izleme faaliyetlerine de destek vermektedir.

Komisyon çalışmalarına 74 sivil toplum kuruluşunu temsilen katılan Tabiat Kanunu İzleme Girişimi’nin ve katılımcı diğer sivil toplum örgütlerinin çabalarıyla doğa koruma lehine bazı iyileştirmeler yapılmış olmakla beraber, kabul edilmiş olan tasarının amacı ve ruhunun korumadan çok kullanıma yönelik olması, önerilen ulusal ve mahalli koruma kurullarındaki kamu temsilinin ağırlığı, üstün kamu yararı kavramının korunan alanlardaki yatırım girişimlerinin önünü açacak şekilde maddelendirilmesi ve doğal sit statüsünün kaldırılarak bu alanların statüsünün belirsiz bırakılması gibi düzenlemeler tasarının başlıca kaygı verici yönleri olarak kalmıştır. Proje Evi halen gündem de olan ancak değişik sebeplerle kanun teklifi olarak kalan bu tasarıyı çevre ve doğa koruma çalışmalarına yönelik en büyük tehditlerden biri olarak görmektedir.

Comentários


bottom of page