top of page

Manda Paneli

Kooperatif ortaklarımızdan Itri Levent Erkol, 16 Eylül 2022’de, 17. İstanbul Bienali kapsamında sanatçı ve aktivist ikili Cooking Sections’ın “Çamuralem / Wallowland” projesinin anlatıldığı panelde “İstanbul’un Son Manda Meraları ve Su Yönetimi” konularındaki bulgularını katılımcılarla paylaştı.


Çamuralem, Kanal İstanbul projesi ile yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan manda meraları ve mandacılık konusunda İstanbulluların ve kamuoyunun farkındalığını artırmayı hedefliyor. Sulak alanların aktif ve pasif yöntemlerle rehabilitasyonu, mandacılıkta girdi maliyetinin düşürülmesi, yerel topluluklarının ve ekosistemin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılması bu projenin amaçları arasında yer alıyor. @cookingsections


Comments


bottom of page