top of page

Proje fikri geliştirme ve kaynak oluşturma

idea.jpg

Fikir aşamasından uygulama sonrası değerlendirme aşamasına kadar geçen süreçte proje fikrinin uygulanmasına temel teşkil eden müdahale mantığının doğru tanımlanması ve buna bağlı olarak projenin doğru kurgulanması son derece önemlidir. Dolayısıyla Proje Evi Kooperatifi olarak proje fikrine sahip olmanın proje yapmak için tek başına yeterli olmadığını savunuyor, fikirden başlayarak projeyi geliştiren kişi ve/veya kuruluşların stratejik önceliklerinin belirlenmesi ve bu öncelikler ile proje fikrinin müdahale edeceği problemin arasındaki adımların doğru tanımlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla, hedef gruplar ile ilginin tam olduğu, risklerin yeterince dikkate alındığı, uzun vadede sürdürülebilirliği etkileyen faktörlerin ihmal edilmediği ve geçmiş deneyimlerin göz önünde bulundurulduğu proje fikirlerinin üretilmesi aşamasında kurumlara destek oluyoruz. Ayrıca bu fikirlere kaynak oluşturulması, uygun fon kaynağının bulunması aşamasında da hizmet veriyoruz.

bottom of page