top of page

Proje yönetimi ve yürütme danışmanlığı

project.jpg

Proje yönetimi, kalite zaman ve maliyet unsurlarını optimal seviyede tutarak kaynakların ve yapılacak faaliyetlerin planlanması ve yönlendirilmesidir. Projenin belirlenen performans ölçütlerine uygun, belli maliyet ve süre çerçevesinde, organizasyonun ana çalışma sistemini bozmadan gerçekleştirilmesi süreci olarak da tanımladığımız ‘proje yönetimi’nin sağladığı faydaları şu şekilde özetleyebiliriz:
 

  • Amaç ve hedeflere ne zaman ve nasıl ulaşılacağını belirler, 

  • Mevcut ve ihtiyaç duyulan kaynaklar ve bunların optimum kullanımını ortaya koyar, 

  • Düzenli bir raporlama sistemi kurulmasını sağlar, 

  • Düzenli bir denetim sistemi kurulmasını sağlar, 

  • Zamanlama ve maliyetlerin önceden belirlenmesini sağlar, 

  • Görev tanımlarını ve organizasyonun önceden belirlenmesini sağlar, 

  • Proje ekibinin yeni projeler geliştirme ve uygulama becerilerinin geliştirilmesini sağlar. 
     

Bu bağlamda, Proje Evi Kooperatifi olarak projelerin tanımlanmış hedeflerine belirli bütçe ve zaman planı kapsamında ulaşması amacıyla aktif proje yönetimi ve yürütme konularında kurumlara ihtiyaç duydukları farklı aşamalarda danışmanlık sağlıyoruz.

bottom of page