top of page

Tarım ve Gıda

Agriculture.jpg

Agro-ekolojik tarım ve geleneksel gıda üretim sistemleri konusunda uzmanlarımızla ‘Avrupa Yeşil Mutabakat’ ana bileşenlerinden biri olan ‘Tarladan Çatala’ stratejisi doğrultusunda; konvansiyonel tarımın ekosistem ve iklim üzerindeki yıkıcı etkilerini azaltmak ve sürdürülebilir tarımsal dönüşümü sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Doğa dostu ve geleneksel tarım uygulamalarının ve küçük aile üreticilerinin ekonomik devamlılıklarının sağlanması, agro-silvo-pastoral çoklu arazi kullanımı içeren tarımsal faaliyetlerin yaygınlaştırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması için doğa koruma faaliyetleri ile tarım uygulamaları ve arazi kullanımı arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, agro-biyoçeşitliliğin korunması amacıyla farklı tarımsal ürün çeşitlerinin ve üreticilerinin desteklenmesi konuları yürüttüğümüz projelerin ana bileşenlerini oluşturmaktadır.


İklim krizinden en fazla etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası’nda gıda ve tarım konularında yaratılan işbirliklerinin, ortak çalışmaların ve bilimsel dayanışmanın; gıda güvenliğinin ve gıda egemenliğinin korunması konusunda önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda, Slow Food gibi ağlarla yerel ve uluslararası ölçekte işbirliklerine girerek Akdeniz Havzası’nda ortak projeler geliştiriyor ve iklime dirençli tarımsal uygulamaları koruma çalışmaları yürütüyoruz.

bottom of page